Pilots jeugdhulp / JGGZ
Met twee pilots organiseren we de juiste zorg op de juiste plek voor jeugdigen met ggz-(gerelateerde) problematiek. En werken we aan de samenwerking tussen huisartsen, CJG-teams en andere betrokken partijen. De twee pilotvarianten zijn:

  1. Een medewerker uit het CJG-team (Centrum voor Jeugd en Gezin) in de huisartsenpraktijk, of;
  2. Een Specialistische Ondersteuner Huisarts (SOH-jGGZ) in de huisartsenpraktijk, zoals een GZ-psycholoog.

 
Doelstellingen

De inzet en expertise van óf een CJG-medewerker óf een SOH in de huisartsenpraktijk:

  • zorgt ervoor dat verwijzers het meest passende aanbod voor jeugdigen kunnen organiseren (juiste zorg op de juiste plek).
  • draagt bij aan een optimalere kwaliteit van de triage zodat dit in één keer tot de juiste inzet van jeugdhulp leidt.
  • biedt kortdurende en laagdrempelige jeugdhulp waar een verwijzing naar meer specialistische jeugdhulp niet nodig is.
  • draagt bij aan tijdige hulp, hulp dichtbij en op maat (zo licht als mogelijk, zwaar waar nodig).
  • verbetert de samenwerking, afstemming en communicatie tussen partijen in het netwerk rondom de jeugdige en het gezin. 

Meer informatie is te vinden op: https://www.gezondveluwe.nl/themas/jeugd-ggz/