Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat mensen die kanker hebben (gehad) passende (na)zorg ontvangen? Dat is een vraag waar we binnen het netwerk GezondVeluwe aan werken. De krachten van partnerorganisaties zoals FleGel, Icare, Medicamus, Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe en ziekenhuis St. Jansdal zijn gebundeld. In een projectgroep werken we aan vier doelen. Deze kwamen naar voren uit gesprekken met patiënten en professionals. De doelen zijn:  

  • De behoefte aan (na)zorg is bekend
  • Er is goede informatie beschikbaar over (na)zorg
  • De afstemming tussen professionals verbeterd
  • Meer aandacht voor psychosociale (na)zorg